Algemene voorwaarden

• Deelname aan de lessen van Jara Yoga geschiedt volledig op eigen risico.

• Op geen enkele wijze kan Jara Yoga aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen en/of blessures of geestelijke schade die ontstaan zijn tijdens deelname aan lessen van Jara Yoga.

• Als cursist blijf je zelf verantwoordelijk voor jouw gezondheid. Blijf binnen de grenzen van je eigen kunnen.

• Jara Yoga is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer.

• Voor tussentijdse opzegging bestaat geen restitutie.

• Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen.

• Een gemiste les mag je (in overleg met docent) inhalen binnen het lopende blok.

• Afmelden graag van te voren per Whatsapp of sms.